Om WunderVerk

WunderVerk arbejder ud fra en vision om at nysgerrighed, forundring og fordybelse, samt viljen til at mødes på tværs af kulturelle, etniske, politiske og sociale forskelle kan være med til at forandre verden til det bedre.

Som scenekunstplatform er det WunderVerks mål at være med til at skabe refleksion over den verden og det samfund, vi lever i, og bidrage til udviklingen og fornyelsen af scenekunsten som en aktuel kunstform, der er engageret i sin tid og sit publikum. Derfor anser WunderVerk det for vigtigt og nødvendigt at udforske nye scenekunstneriske metoder og formater, publikumsrelationer og formidlingsformer.

WunderVerks kunstneriske profil tegnes af scenekunstner Anette Asp Christensen (f. 1974). Anette har en baggrund indenfor ny dans, fysisk teater og har desuden en kandidat fra Teatervidenskab og Performance Studier, Københavns Universitet (2014) og en videreuddannelse indenfor dukke-og animationsteater fra Scenekunstens Udviklingscenter (2013). Hun har som freelance performer, koreograf og danser blandt andre arbejdet med Joao Fiadeiro/Companhia RE.AL, Stuart Lynch, Thomas Hejlesen, Kasper Daugaard Poulsen/Club Fisk, Lisbeth Sonne Andersen/Out of Joint produktion og Ingrid Tranum Velasquez/Nextdoor Project.

Bestyrelsen består af formand Christina Berg Johansen, næstformand Lars Christensen, Lisa Mette Juvonen Bentzen, Joy Joeline Nilsen.