Back to Top

HVAD ER DER PÅ FÆRDE I HISTORIEN?

WunderVerk og Aabenraa Kommune laver huskunstnerprojektet GenFærd sammen i foråret 2019. Her vil den gamle internerings- og straffelejr, Frøslevlejren, og grænselandets unikke historie danne baggrund for et scenekunstnerisk forløb med ca. 125 skoleelever fra i alt fem 5./6. klasser fra danske og tyske skoler i Sønderjylland.

Det er scenograf og dukkemager Sarah Piyannah Cederstrand og dukkespiller/-mager og koreograf Anette Asp Christensen, der formidler deres arbejdsproces og materialekendskab til eleverne i et forløb, der kommer til at foregå både på skolerne og i Frøslevlejren. Eleverne dykker ned i deres aner og støver slægtshistorier og familieportrætter frem. Med udgangspunkt i dette skaber de en life-size teaterdukke, som de også skal lære at animere. Elevernes kunstneriske fortolkninger af deres familiehistorier iscenesættes til sidst i en fælles, stedspecifik vandreforestilling i Frøslevlejren, hvor publikum føres rundt af elever/dukkespillere og dukker. Her fortæller børnenes familiehistorie den lille historie i den store historie – den personlige historie som den er indlejret i de historiske begivenheder, der har rullet henover landsdelen. Visningen foregår d. 5. april 2019 og er åben for alle.

 

GenFærd udmøntes i nært samarbejde med klassernes dansk-, historie- og billedkunstlærere.

Sønderjyllands historie som grænseland får i GenFærd en aktuel og global dimension. Egnsdelen er i dag hjemsted for en mangfoldighed af børn, der kommer fra forskellige dele af verden. Hvordan oplever børnene at møde hinanden på tværs af kulturer omkring en kunstnerisk udforskning og fortolkning af deres familiehistorier? Og hvad gør det ved Sønderjyllands historie som grænseland, at børnene udfolder deres fortællinger i Frøslevlejren? Hvilken historisk færd er vi ude på?

Frøslevlejren er udpeget som Aabenraa Kommunes kulturelle fyrtårn under Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. Kulturaftalen har som mål at fremme dialogen mellem forskellige kulturer og skabe et rum for kulturmøder, for kommunikation og kunstnerisk udveksling

Huskunstnerprojektet er støttet af Aabenraa Kommune, Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Statens Kunstfonds Huskunstnerordning.

Fotos: Sarah Cederstrand og Henning Sjøstrøm