TEATERFORENINGEN WUNDERVERK


CO/Sceneloftet
Vester Fælledvej 7A
1750 København V
Email: mail@wunderverk.dk
Tlf: +45 29809201

Facebook: WunderVerk

CVR.nr 37123110

Bank: Arbejdernes Landsbank

Reg.nr. 5338 kontonr. 0000252763