Et vidensbyrd fra fortiden

Idag viser Anette mig en samling af papirer og dokumenter, som har tilhørt Bedstemor. Samlingen består af postkort, fotos, sanghæfter, pamfletter, udklip m.m. En genstand bliver dog særligt fremhævet. Et sort stilehæfte, tæt beskrevet, med sirlig skråskrift og krøllede bogstaver. Hæftet har tydeligvis tilhørt Bedstemor og Anette mener at det stammer fra hendes ophold på Den Tyske Folkehøjskole i Tinglev. Hun ved dog ikke med sikkerhed, hvornår Bedstemor gik der, men tror det må have været en gang i 1930’erne.
Størsteparten af stilene er skrevet på tysk og formodentlig med gothiske bogstaver. Vi opgiver derfor i første omgang at oversætte disse. Vi bliveer dog begge fascinerede af den allerførste  tekst i stilehæftet Mit Hjem, som er skrevet på dansk. Den er en udførlig beskrivelse af Bedstemors barndomshjem og familiesituation på det tidspunkt, hvor stilen er skrevet. Tættere på et videsudsagn kan vi vel næppe komme!!!
Vi er dog stadig nysgerrige på, hvad indholdet er i resten af stilene og beslutter os derfor for, at tage det med, når vi skal besøge Jette Lund på onsdag, og høre om hun evt. kan oversætte det for os.