Sønderjylland 1918 (Kilde: Rosendal)

Rosendal1918_WEB