Fordelingen under Hertugdynastiet fra ca. 1232-1500 tallet (Kilde: Museum Sønderjylland)

SlesvigogHolsten_1200-1500_WEB