Kilder

LITTERATUR
Tinglev – et grænsesogn; Jens H. Nielsen, Lokalhistorisk Forening for Tinglev Kommune
Det Sønderjyske kaffebord – et tredje sakramente; Inge Adriansen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 3. udg. 2010 (Kilde: Grænseforeningen) (Kilde: Jyske Vestkysten (Download PDF – 7,4 MB))
Kaffetradition på Vester Ulsted – til hverdag og fest; Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune (Kilde Hent PDF)
Rids af Sønderjyllands historie; Troels Fink, Vi og vor fortid, Nr. 11, 3. udgave, J. H. Schultz Forlag, 1955
Afstemningen i Sønderjylland (I og II Zone), 10. februar og 14. marts 1920 – Med et kort, Det Midlertidige Ministerium for Sønderjyske Anliggender, København 1920
19 myter i Sønderjyllands historie; red. Axel Johnsen og Birgitte Thomsen, Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 88, Aabenraa 2002
På sporet af den tabte tid – tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund; red. Kim Furdal, Museum Sønderjylland, ISL – Lokalhistorie, 2012
Folkets Fester – af Julius Bomholt,; Danmark i Fest og Glæde, Bind VI, red. Julius Clausen og Torben Krogh, Chr. Erichsens Forlag, MCMXXXVI
De Slesvigske Kriges Kort (2014); Stig Roar Svenningensen og Mette Colding Dahl, MAGASIN fra det Kongelige Bibliotek, Nr. 1 – 2014 (Kilde)

LINKS & REFERENCER
Museum Sønderjylland (Publikationer)
Tinglev Lokalarkiv
Kliplev Lokalarkiv
Grænseforeningen
Historiekanon
Vineri Klemhest