Lærebog i praktisk Svineopdræt

Avisudklip fundet i oldefars sanghæfte Sange ved Genforeningen 1864-1920 (Heimdals Trykkeri, Aabenraa) og udsnittet Skriftlæsning

En lærerbog i Praktisk Svineopdræt
—-

I en ny svindefold paa Melbygaard (en For-
pagtergaard under Grevskabet Lerchenborg) er der
ifølge “Vestj. Soc.-Dem.” paa væggene malet
iøjenfaldende Sentenser, der virker som en Lære-
bog i praktisk Svineopdræt.
Vi citerer et Par Stykker:

Tidt og lidt
Gi’r Appetit!

En altædende Gris
Skal have blandet Foder
Begribeligvis!

Brug Levertran, Kalk og Lysol
Og trygt på Svindeheldet stol!

Spark med Træskosnuder
Gi’r Svinene mange blodige Knuder
Og Danmark aarlig i Millioner
Tab af gode danske Kroner!

Fo’r og plej din Gris fagligt,
Saa kvitterer den med 1 Pund Flæsk daglig.

100 Kilo paa et halvt Aar
Du af den Belønning faar.

Kuldeslaaet Æde
Er Grisens Glæde.

Kartofler og grøn Luzerne
Er billigere end Mælk og Kærne.

Væk med den fugtige, kvalme Duft,
Fyld dit hus med Lys og Luft.

Tørt og halmrigt Leje
Er Grisens halve Pleje.