“Slumrer sødt i Slesvigs jord”

Efter krigen mod Preusserne i 1848-50 (Treårskrigen) vendte de danske tropper hjem til en heltemodtagelse. Der blev afholdt en stor høstfest i Rosenborg Have i 1850 med en række musikalske indslag, hvoraf J.P.E. Hartmann og H.P. Holsts Mindesang for de Faldne blev et af de kendteste numre. "Slumrer sødt i Slesvigs Jord" udkom i 1866 i en samling af Ni Fleerstemmige Mandssange, der blev udgivet af foreningen "Fremtiden" til musikeres understøttelse. Senere blev den i enstemmig udgave en del af den danske sangskat, lige som Studenter-Sangforeningen i udstrakt grad havde den på sit repertoire.

Kilde: Det kongelige Bibliotek

Slumrer sødt i Slesvigs jord

Tekst: H. P. Holst, 1850
Melodi: J. P. E. Hartmann, 1850

Slumrer sødt i Slesvigs jord!
dyrekøbt den blev ved eder,
sommeren sit blomsterflor
over eders grave breder!
Mindet flyver som en fugl
hen til Slesvigs grønne vange,
synger dér fra gravens skjul
ensomt sine simple sange,
ensomt sine simple sange.

Ensomt - thi de brustne blik
ingen kærlig hånd har lukket,
ingen ven jert håndtryk fik,
ingen hørte afskedssukket.
Men for Danmark sukket lød,
for dets fremtid, for dets lykke,
hvil da sødt i jordens skød,
hvil da sødt i gravens skygge,
hvil da sødt i gravens skygge!

Mindets fugl nu søge vil
tit til eder hen, I kære!
I, som med begejstrings ild
stred og faldt for Danmarks ære!
Ser da lønnen for jert mod:
Slesvigs land er atter vundet!
blodet binder, - med jert blod
har I det for evig bundet,
har I det for evig bundet!

Skøn er døden, som I fik,
ingen skønnere der findes,
derfor vil med våde blik
heller ej vi eder mindes;
men hvor danske hjerter slå,
og hvor danske toner klinge,
skal med stolthed store, små
fædrelandets tak jer bringe,
fædrelandets tak jer bringe!

Kilde: Ugle.dk

Musik

Lytteversion (og download) af Axel Schiøtz