Tag: Krigen

Et landkort at forstå

Vi er på udkig efter et gammelt kort over Sønderjylland, til vores slagmarks scene. Ligger du inde med et sådant, så kontakt os gerne! For det har vist sig mere vanskeligt end som så at finde, og måske også temmelig betegnende for regionens omtumlede historie. Det øvrige Jylland og øerne er det ingen kunst at finde noget over, men med Sønderjylland, det Søndre Jylland og Sydjylland er det en helt anden sag. Det udvider naturligvis feltet, når man også søger på navne som Nordslesvig og Nordschleswig, hvilket samtidig giver helt andre perspektiver på sagen. Nogle af de ældste og mest detaljerede historiske kort der findes, stammer tilbage fra 1600-tallet, og er skabt af kartografen Johannes Mejer, som selv var født og opvokset i Husum i det daværende Slesvig (1606-1674). Men flere af de kort vi finder fra nyere tid, er enten sporadiske, mangelfulde eller hemmeligtstemplede, og rigtig rigtig mange af dem er skabt med politiske eller militære formål for øje. Betegnende er det også, at stednavne og inddeling konstant forandrer sig gennem årene, mere end i andre egne af landet, samt at sprog og nationalitet skifter og dermed også fokus og perspektiv – fra Nord til Syd og tilbage igen. Det er ikke let at beslutte sig for, hvilket årti og dermed hvilket kort man skal vælge, for at få hele historien med.

Kort af Johannes Mejer, Husum 1650, over det historiske Sønderjylland, dvs. hertugdømmet Slesvig (eksklusive Ærø og Femern) samt de kongerigske enklaver. (Kilde)

Læs mere om landkortets militære betydning i Stig Roar Svenningensen og Mette Colding Dahls artikel De Slesvigske Kriges kort. (MAGASIN fra det Kongelige Bibliotek, Nr. 1 – 2014)

“Vi vill itt sågjern snak såmøj krigssnack”

I dag bliver et møde omkring kaffebordet imellem fire generationer og forskellige sindelag. Fortidens, nutidens og fremtidens. Alle aldersgrupper er repræsenteret. Der er ting vi helst ikke snakker om, om andre sluttes der måske borgfred. Imens udveksles der viden om bønder, kroejere, lavadel og norske aner, og vi finder ud af, at der faktisk er en, der uden problemer kan tyde og læse de snørklede gotiske bogstaver i de tyske stile, som Bedstemor skrev i sit stilehæfte. Vores værtinde er fra det tyske mindretal i Tinglev og har oplevet lidt af hvert, som meget ung bl.a. træfningen i Bredevad, da tyskerne om morgenen d. 9. april i 1940 besatte Danmark. Under 2. verdenskrig var hun med i et pigekorps, der sankede strå i engen. Det lavede de sko af, som så blev sendt ned til de tyske tropper ved Østfronten. Sådan var det dengang, fortæller hun. I hendes familie vidste man ikke noget om konzentrationslejrene.
Bedstemor selv gør indtryk. Hun spørger os, om vi har talt om krigen og får promte at vide af værtinden, at vi ikke så gerne vil have al den krigssnak. Vi finder også ud af, at Bedstemor måske er en lille bitte smule stokdøv, i hvert fald en gang imellem.

Foto: Katrine Nilsen

En lille blank kanon

Miniaturekanon købt i Museumsbutikken på Sønderborg Slot (Foto: Anette Asp Christensen)
Miniaturekanon købt i Museumsbutikken på Sønderborg Slot (Foto: Anette Asp Christensen)

Efter turen rundt på Sønderborg Slot, ender vi selvfølgelig i deres lille museumsbutik. Først og fremmest for at finde mere litteratur, som vi kan fordybe os i når vi kommer hjem. Men i et hjørne står også en reol fuld af souvenirs, legetøjsrustninger og sværd, magneter og små modeller af soldater og andet krigsudstyr. Min kærlighed falder straks på en lille blankpoleret messingkanon. Sådan en må vi da ha’! udbryder jeg begejstret og ser straks slagmarken for mig. Men så vil jeg altså også have en tinsoldat, svarer Anette. Men de små soldater er ikke af tin og lidt for pæne og strunke i deres paradeuniform, og krig er jo en beskidt affære har vi lige fået at vide, så vi nøjes i første omgang med kanonen.

Sønderjylland og “Æ Kri”

Idag tager vi til Museum Sønderjylland på Sønderborg Slot, for at dykke ned i Sønderjyllands historie…. for Bedstemors historie er også Sønderjyllands – eller i hvert fald en del af den. Hun er født i året for Genforeningen, hvor Nordslesvig blev til Sønderjylland. Og hun er vokset op i en modsætningsfuldt landsdel, hvor “krigen” har været evigt nærværende i mange hundrede år og hvor grænser var noget der konstant flyttede sig med krigens udfald, og med den, tilhørsforholdet og loyaliteten. Hvordan hører man hjemme i et sådant minefelt af modsatrettede interesser?

Vi følger en omvisning, med en af de meget kompetente frivillige omvisere, som kyndigt og medrivende fører os igennem næsten 400 års krig (ca. 2000 år, hvis man regner det hele med). For som så mange andre steder, er Sønderjyllands historie tegnet over de spor krigene har efterladt sig på landkortet. Det særlige ved Sønderjylland er dog, at det også omfatter en konstant skiftende grænsedragning og dermed skiftende nationalt tilhørsforhold, med alt hvad det fører med sig af konflikter. Af og til betød det også, at soldater blev sendt i krig på slagmarker, der lå langt fra hjemmet og i krige som de måske ikke helt følte var deres.

Men oven på al den krig, kan vi ikke lade være med at spekulere på, hvordan historien mon ville tage sig ud, hvis man istedet fortalte den, med udgangspunkt i det daglige liv, der trods alt er blevet levet undervejs?! Måske er det det vi prøver at gøre med dette projekt!?

Læs mere om Sønderjyllands Historie