WunderVerk og Aabenraa Kommune laver huskunstnerprojektet GenFærd sammen i foråret 2019. Her vil den gamle internerings- og straffelejr, Frøslevlejren, og grænselandets unikke historie danne baggrund for et scenekunstnerisk forløb med ca. 125 skoleelever fra i alt fem 5./6. klasser fra danske og tyske skoler i Sønderjylland. Vi har netop modtaget tilskud til kunstnerhonorar fra Statens Kunstfonds Huskunstnerudvalg. Tak for det! […]