Et musikalsk papirteater forsøg
Cigar bums næse er arbejdstitlen på et udviklingsprojekt, der arbejder med det musikalske papirteater. Arbejdet baserer sig på en bearbejdning af det dadaistiske stykke par excellence Le Cœur à gaz / Gashjertet, skrevet af en af de ledende figurer i dadaismen, Tristan Tzara. Ønsket er at aktualisere Le Cœur à gaz, metodisk og visuelt. Med inspiration fra Dada arbejder vi med tilfældighedsprincippet som et metodisk greb.
Cigar bums næse er en del af en kontinuerlig undersøgelse af nye scenekunstneriske formater og metoder. Papirteatret og udnyttelse af spillested står centralt. I udviklingsperioden eksperimenteres der især med salonversionen. Lejligheder og andre mere intime formater danner ramme om visninger.

Projektet bliver til i et samarbejde mellem instruktør Line Paulsen, scenograf Katrine Nilsen, dukkespiller/-mager og performer Anette Asp Christensen, samt performerne Daniel Norback og Birgitte Prins.

Udviklingsprojektet er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og er optaget som forsøg på Forsøgsstationen i sæson 2016/17

Kunstfonden_LOGO_small_JPG