Udsigter fra min bedstemors køkken er en fortløbende undersøgelse af, hvad det vil sige at have rødder og høre hjemme et sted. Undersøgelsen former sig omkring en række performative køkkenbordsmøder, der tager afsæt i performeren Anette Asp Christensens erindring om sin sønderjyske bedstemor og hendes køkken.

Publikum inviteres ind i et privat køkken, hvor de bænkes tæt omkring køkkenbordet. Der dækkes op med bedstemoderens blåblomstrede kaffestel, og der serveres kaffe fra komfuret. Der bages og fortælles, og publikum bydes op til samtale. Den gamle dame blander sig efterhånden, dels i en miniaturemodel af hendes eget køkken, og dels i skikkelse af en dukke, som Anette animerer.

Bedstemoderens historie, som tysksindet sønderjyde, født i året for Genforeningen og senere gift ind i en dansksindet familie, føjer sig ind i en større fortælling om en landsdel, der var og til stadighed er grænseland mellem forskellige sindelag og nationale tilhørsforhold og nationaliteter. I rollen som felt-antropolog forfølger Anette sine egne nationale rødder og bedstemoderens og Sønderjyllands historie og de paradokser, der følger med. Hvordan hører man hjemme? Hvordan så verden egentlig ud gennem bedstemoderens køkkenvindue, og hvordan ser den ud nu? Hvad betyder det at høre hjemme i et grænseland? Hvad har bedstemoderens verden at sige os i dag?

Titlen Udsigter fra min bedstemors køkken henviser til bedstemoderens (ud)syn på verden, men samtidig også de udsigter, som publikum præsenteres for, når tiden, livet og verdenshistorien filtreres gennem hendes køkkenvindue.

Den første version af Udsigter fra min bedstemors køkken blev vist i et privat køkken i regi af pop-up scenen The Pocket Project i København i februar 2015 og var en afprøvning af det intime køkkenbordsformat. Version to finder sted i foråret 2016 og tegner gennem praktisk og historisk research, samt køkkenbordsmøder og besøg på asylcentre, en bevægelse gennem Sønderjylland – dengang og nu. Herved inddrages udover historiske, også aktuelle udsigter, perspektiver og erfaringer omkring det at høre hjemme.

Medvirkende
Performer, dukkespiller/-mager og researcher: Anette Asp Christensen
Dramaturg og researcher: Katrine Nilsen
Dukkekonsulent: Jette Lund

Varighed
ca. 1 time

Sted
Udsigter fra min bedstemors køkken #2 spiller i en række private hjem og på asylcentre i Sønderjylland dette forår som en del af undersøgelsen. I juni 2016 kan du deltage i et køkkenbordsmøde i København i forbindelse med Det Frie Felts Festival, som er en del af dette års CPH Stage. Hold dig opdateret her eller på CPH Stage’s hjemmeside.

Antal publikummer
max 10

Udsigter fra min bedstemors køkken produceres af WunderVerk og er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.Kunstfonden_LOGO_small_JPG

Hold dig opdateret om WunderVerks projekter på Facebook her