Sønderjyllands Historie - et grænseland

811 - Ejderen, med fæstningsværket Dannevirke, anerkendes som Danmarks sydgrænse
Anderkendes af den tysk-romerske kejser Karl den Store, men grænsen udfordres fortsat i de følgende århundreder. I det 11. århundrede udnævnes derfor en grænsejarl der skulle forsvare grænsen, og styre områderne fra Kongeåen og Kolding Fjord i nord til Ejderen og Levenså i syd, inklusive de Nordfrisiske Øer, senere også Als.

1397 - Kalmarunionen
Personalunion mellem kongerigerne Danmark, Norge (1814) & Sverige (1523)

1448 - Christian 1. fra Huset Oldenborg bliver udnævnt som konge af Danmark
På anbefaling fra hertug Adolf 1. af Slesvig (Holsten)

1460 - Christian 1. bliver hertug af Slesvig og greve (1474 Hertug) af Holsten

1814-1864 - Helstaten opstår, bestånde af Kongeriget Danmark og Hertugdømmerne m.fl.

1848 - Folketoget til Christiansborg (21. marts) og det Slesvig-Holstenske oprør (23. marts)
Den danske enevælde afskaffes som led i Martsrevolutionen. De tysksindede nordslesvigere kræver samtidig fri forfatning for hertugdømmerne, samt at Slesvig optages i det tyske forbund.

1848-50 - Treårskrigen
(1. Slesvigske Krig) Den slesvig-holstenske oprørshær kæmper mod den danske regering, med støtte fra Preussen, for at bevare Nordslesvig under tysk styre, men lider nederlag.

1852 - London-protokollen (8. marts) underskrives.
Danmark sikres fortsat overherredømme over Slesvig og Holsten, men må garatere at hertugdømmerne fremover forbliver fri, og hverken sluttes sammen med Danmark eller med hinanden.

1863 - Novemberforfatningen.
Dansk forsøg på at knytte Slesvig tættere til Kongeriget

1864 - 2. Slesvigske Krig (1. februar – 20. juli)
Danmark mister
Holsten, Lauenborg og Slesvig, som,  frem til 10. Februar 1920, forbliver under Preussisk styre.

1914-18 - 1. verdenskrig.
Danmark opretholder sin neutrale stilling, men mere end 30.000 dansksindede sønderjyder er stadig pålagt deltagelse i tysk krigstjeneste, og omkring 5.000 omkommer.

1919 - Versailles-freden (28. juni) underskrives. 
Efter Tysklands nederlag, fremlagde USA’s præsident Woodrow Wilson en 14 punkts fredsplan for Europa., der bl.a. byggede på princippet om folkenes selvbestemmelsesret. Versailles-freden indebar, at Slesvigs tilhørsforhold skulle afgøres ved to folkeafstemninger, en i Zone 1, der omfattede Nordslesvig, dog uden Flensborg, der normalt blev regnet med til Nordslesvig, og en i Zone 2, der omfattede området omkring Flensborg og Nibøl samt øerne Sild, Før og Amrum. Folkeafstemningen blev planlagt og gennemført af en international kommission bestående af medlemmer fra Frankrig, England, Norge og Sverige.

1920 - Genforeningen (d.10. februar)
Efter folkeafstemningen, overgår Nordslesvig igen til dansk herredømme.

1940-45 - 2. verdenskrig.
Efter krigen opstod der igen krav om en grænseflytning mod syd, men den danske befrieselsesregering erklærede den 9. mai 1945, at grænsen lå fast.

1946 - Septembernoten (9. September)
Briterne stadfestede, med Notatet af 9. September 1946, den danske regeringens grænsepolitiske kurs.

1955 - København-Bonn-erklæringerne (29. marts)
Fastslår, at folkegrupper på begge sider af grænsen kan bevare deres nationale og kulturelle identitet. Erklæringerne danner rammen om den nuværende sameksistens i Nordslesvig (de sønderjyske landsdele) og Sydslesvig.

Læs mere om Sønderjyllands historie her.

(Kilde: Wikipedia)

Videoer


Kilde
: TV serie i 15 afsnit om Sønderjyllands Historie - TV SYD Oktober 2015

 


Kilde
: Museum Sønderjylland

 

Links

Klik dig frem i historien (TV-SYD)
Den Sønderjyske Historiekanon
Museum Sønderjylland (Sønderborg Slot)