Tag: Landkort

Et landkort at forstå

Vi er på udkig efter et gammelt kort over Sønderjylland, til vores slagmarks scene. Ligger du inde med et sådant, så kontakt os gerne! For det har vist sig mere vanskeligt end som så at finde, og måske også temmelig betegnende for regionens omtumlede historie. Det øvrige Jylland og øerne er det ingen kunst at finde noget over, men med Sønderjylland, det Søndre Jylland og Sydjylland er det en helt anden sag. Det udvider naturligvis feltet, når man også søger på navne som Nordslesvig og Nordschleswig, hvilket samtidig giver helt andre perspektiver på sagen. Nogle af de ældste og mest detaljerede historiske kort der findes, stammer tilbage fra 1600-tallet, og er skabt af kartografen Johannes Mejer, som selv var født og opvokset i Husum i det daværende Slesvig (1606-1674). Men flere af de kort vi finder fra nyere tid, er enten sporadiske, mangelfulde eller hemmeligtstemplede, og rigtig rigtig mange af dem er skabt med politiske eller militære formål for øje. Betegnende er det også, at stednavne og inddeling konstant forandrer sig gennem årene, mere end i andre egne af landet, samt at sprog og nationalitet skifter og dermed også fokus og perspektiv – fra Nord til Syd og tilbage igen. Det er ikke let at beslutte sig for, hvilket årti og dermed hvilket kort man skal vælge, for at få hele historien med.

Kort af Johannes Mejer, Husum 1650, over det historiske Sønderjylland, dvs. hertugdømmet Slesvig (eksklusive Ærø og Femern) samt de kongerigske enklaver. (Kilde)

Læs mere om landkortets militære betydning i Stig Roar Svenningensen og Mette Colding Dahls artikel De Slesvigske Kriges kort. (MAGASIN fra det Kongelige Bibliotek, Nr. 1 – 2014)

At klippeklistre et blik ovenfra

Foto_ Anette Asp Chrisensen
Foto_ Anette Asp Chrisensen

Jeg vil have et kort over Sønderjylland, finde ud af hvor grænserne har været trukket gennem tiden. Det er ikke bare lige, faktisk temmelig svært at finde et, der er større end A4-format. Helst vil jeg gerne have et, der fylder hele bordet, og som kan give mig et strategisk overblik. Men jeg bliver alligevel forbavset, da jeg i min research opdager, at de fleste kort af ældre dato er udfærdiget i forbindelse med forskellige krigsherrers forsøg på netop det samme.
Jeg har ikke adgang til Forsvarets Arkiver, så jeg printer dele af kort ud fra nettet, klistrer dem sammen med tape, zoomer ind og zoomer ind, forsøger at nå ned gennem de historiske lag. Indprenter mig alle veje ind og ud af Bjerndrup og Kliplev, hvor min bedstemor og bedstefar voksede op og mødte hinanden. De boede på hver sin side af jernbanen, som i øvrigt blev anlagt af prøjserne, da området var tysk. Et par kilometer fra hinanden. Finder et kort fra 1864, hvor jernbanen ikke er kommet endnu. Det fortælles, at der i gamle dage skal have været en kirkesti, der har forbundet de to byer, og at den gik igennem gårdspladsen på “Klemhest”, hvor min bedstefar boede. Jeg forestiller mig, at min bedstemor går ad den sti ind til Kliplev. Prøver at nå ind under papiret. Hvordan er vejret? Skinner solen? Hvad skal hun derinde? Hvad tænker hun? Og på hvilket sprog?