Tag: Den Tyske Folkehøjskole

Klip fra stemningen i 1920

Kilde: Tinglev Lokalarkiv
Kilde: Tinglev Lokalarkiv

Vi er på Tinglev Lokalarkiv. Leder efter oplysninger om den tyske folkehøjskole, hvor bedstemor var elev i slutningen af 30’erne. Vi spørger også om alt muligt andet, om Tinglevs lokalhistorie, om forholdet mellem dansk og tysk. Tinglev har et stort tysk mindretal og flere institutioner, bl.a. en børnehave, en skole, en efterskole og et tysk bibliotek, tysk gudstjeneste. En venlig arkivar forsøger at finde materiale frem til os. Det er svært, for vi ved ikke helt, hvad vi leder efter. Han finder nogle gamle afskrifter af aviser frem, som en ildsjæl engang har skrevet ind på gammeldags skrivemaskine.
Jeg bladrer lidt omkring 1920 og finder annoncer, som privatpersoner har indrykket i “Tonderne Zeitung” op til afstemningen i 1920. Én maner til besindighed mellem danske og tyske borgere og foreslår grundlæggelsen af en helt ny republik under navnet “Nordmark” og med Flensborg som hovedstad. Andre vil hjem til Danmark. Jeg undrer mig over sproget, ikke at det er på tysk, men den der politiske højstemthed, den nationale patos, alle de forventninger til hjemstavnen, der ligger mellem ordene.

Kilde: Tinglev Lokalarkiv
Kilde: Tinglev Lokalarkiv

Bedstemor og Den Tyske Folkehøjskole

Kilde: ebay

Bedstemor gik på Den Tyske Folkehøjskole en gang i midten af 1930’erne, vi ved endnu ikke præcis hvornår. Men hun må have været i Tinglev et stykke tid, for efter endt skolegang, fik hun plads hos den lokale Pastor Nissen.
Undervisningen på Folkehøjskolen foregik på tysk og man lærte om tysk skik og dyder, sideløbende med de fremhærskende fag inden for husholdning. Al samkvem med folk uden for skolen, i særdeleshed de unge mænd, var ikke tilladt og eleverne måtte således blive hjemme om aftenen. Det kunne Bedstemor dog ikke tage sig af, så hun kravlede ud af vinduet på første sal, og gik til bal på kroen. Og på den tid, var der endnu adskillige kroer og gæstegiverier i Tinglev og omegn, så der har været nok at vælge imellem.

 

Stilehæfte

Fil 17-03-2016 21.41.09_Banner_02Et sort stilehæfte, tæt beskrevet, med sirlig skråskrift og krøllede bogstaver. Hæftet har tydeligvis tilhørt Bedstemor, fra hendes ophold i 1938 på Den Tyske Folkehøjskole i Tinglev. Størsteparten af stilene er skrevet på tysk, med gothiske bogstaver. Den første stil Mit hjem er dog skrevet på dansk:

1. Hold.

Mit Hjem

Jeg er født paa Bjerndrup-Mark, d. 15. Okt. 1920 og døbt i Kliplev Kirke, og gaaet i Bjerndrup til Skole.
Min Fader har 80 Tønder Land, saa der er jo lidt at bestille. Min ældste Broder Hans og min yngste Broder Iver er hjemme, i denne Tid, fra 1. Maj til Juni, stryger de mange Tørv.
I Hjemmet er vi vokset 9 Søskende op, saa det har ikke altid været let for Mor, da min Fader var med i krigen i 4 Aar.
Hjemme har vi en Have som er anlagt i 1934, saa den er lidt svær med at holde ren, der gror mange Pil, Gran og Hyldebærtræer i den. Æbletræer kan ikke gro da Muldjorden ikke er saa god, Blommer kan nok gro. Det ser også smukt ud ni i Foraaret, da alle Bladene springer ud, om Vinteren er det bart hjemme. Da min fader overtog Gaarden var det meste Lyng Marker, der er derfor ogsaa megen Mose dertil.
I Stalden kan der staa 30 Stykker Kvæg. 12 Malkekøer og (?est), små smaa Kalve og Kvier. I Hestestalden kan der staa 3 Heste, den ene af dem er 24 Aar gammel, en g. Svend.
I den ene Lade er Kornkulen, i den anden staar alle Arbejdsvognene og m.m.
Et Hønsehus hvor der gaar 90 Høns, det bliver gjort rent hver Onsdag og Lørdag, paa Hønsehuset er der Paptag og 2 store Vinduer.

Foto: Katrine Nilsen